Ukuqinisekisa ikhwalithi

Inqubomgomo yethu yekhwalithi

Kuyinqubomgomo yeKemig Glass ukugcina ikhwalithi ephezulu yensizakalo nemikhiqizo yayo.

Inhloso yethu ukuletha imikhiqizo nezinsizakalo ezihlobene. Okudlula okulindelwe amakhasimende ethu.

Yonke imikhiqizo nezinsizakalo kuzothobela izidingo zamakhasimende. Lokhu kuzokwenziwa ngokugcina ubudlelwane obusondelene namakhasimende nangokukhuthaza ukuxhumana okuhle.

Abaphathi abaphezulu bazoqinisekisa ukuthi lesi sitatimende sekhwalithi sihambisana nenhlangano futhi sizotholwa:

● Ukuhlinzeka ngohlaka lokusungula nokubuyekeza izinjongo zokuphatha nezekhwalithi.
● Ukuxhumana ngezinqubomgomo nezinqubo ngaphakathi kwenhlangano.
● Ukuhlinzeka ngoqeqesho nentuthuko yabasebenzi nokusebenzisa izindlela ezihamba phambili.
● Ukuthola impendulo yamakhasimende nokuqhubeka nokwenza ngcono izinqubo ezifanele izidingo zezinhlangano. Ukwenza ngcono ukusebenza koHlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi ngokuya nge- I-ISO 9001: 2015.